مشاییبه گزارش بوشکان نیوز،  مهندس اسفندیار رحیم مشایی به خبرنگار “دولت بهار” گفت سایت اینترنتی دانشگاه ایرانیان هفته آینده فعال خواهد شد.

وی همچنین با تایید مسدود شدن یکی از حسابهای بانکی دانشگاه ایرانیان تصریح کرد همان گونه که پیش از این اعلام شده بود دانشگاه ایرانیان دارای دو حساب بانکی است که حساب دوم دانشگاه مشکلی ندارد و فعال است.