ب: در این آگهی “به درک واصل شدن دوزخ مکان باراک اوباما” به اطلاع جهانیان رسانده شده است و همگان به جشنی که در خیابان طالقانی و لانه جاسوسی برپاست دعوت شده اند. از این بنر، برنا قاسمی، عکاس ایسنا عکاسی کرده است.