بوشکان نیوز: در این تیم ستاره های زیادی دیده می شوند،ستاره هایی که خیلی از آنها دیگر در فوتبال ایران نقشی ندارند و خیلی از آنها هم یا مربی شده اند یا در کنار مربیان بزرگ کشور در حال فعالیت هستند.

به گزارش خبرآنلاین، از سمت راست ایستاده: مجید صالح، سیامک رحیم پور، نادر محمدخانی، سیروس قایقران، رضا عابدینی، حمید علیدوستی، جمشید شاه محمدی، فریدون عسگرزاده، مربی محمود خوراکچی، مجید رضایی، مجتبی تقوی، سعیدی، نایب روئین دل، عدالت خواه و فریدون ممبینی مدیر عامل
وسط : حمید فیض آبادی، رضا شاهرودی
نشسته از سمت راست : فریدون برقی، کوروش برمک، کوه گیر، جواد زرینچه، قدرت مرادی، دلیخون، تشت زر، افتخاری، عبدالهی (تدارکات)، الهی و سلطانی