به گزارش بوشکان نیوز نوروز نوروزی، شهردار بوشکان که حکمش توسط استاندار بوشهر امضا شده بود، بعدازظهر شنبه حکم خود را دریافت نمود.

http://upload7.ir/images/55350415811087189502.jpg

http://upload7.ir/images/86331487266024894939.jpg