عبدالمحمد خواجه‌ئیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم‌های ارزیاب بهداشتی در منطقه در حال بررسی وضعیت سلامت آب مناطق زلزله زده هستند.

وی اضافه کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته روستای آب روستایی شول قطع است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: تیم‌های بهداشتی در حال ارزیابی کلر باقیمانده در آب آشامیدنی و بررسی وضعیت سلامت آب برای کنترل بیماری‌های شایع منتقله از آب و غذا در منطقه هستند.